Find vej: Forside » Artikler » Over 80.000 danskerne har søgt viden om radon

Over 80.000 danskerne har søgt viden om radon

Lagt på maler24.dk den 12-01-2016 af malerMaster


Realdania har siden november sat fokus på den radioaktive gasart radon gennem den lands-dækkende kampagne Radonfrithjem. Over 80.000 danskere har besøgt hjemmesiden radonfrit-hjem.dk og omkring 2.500 boligejere har bestilt en radontest. Efter en pause i december begyn-der kampagnen nu på sin anden runde, der skal få endnu flere til at måle for radon, inden vinte-ren – og dermed målesæsonen – er slut.Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon, og det vurderes, at radon udgør et problem i op mod hvert femte enfamiliehus i Danmark. Alligevel er der mange, der ikke kender til de sundhedsfarer, der er forbundet med den radioaktive gasart. Manglende viden om radon kan være årsag til, at mange boligejere ikke har fået målt, om de har for store mængder af gasarten i hjemmet.

Erfaringerne fra kampagnens første måneder er gode, og de viser, at der er interesse for at vide mere om radon. Programchef i Realdania Lennie Clausen siger: ”Radon er et af de indeklima-problemer, som mange ikke kender til, og især boligejerne mangler viden om radon. Derfor er vi rigtig glade for, at vi gennem vores kampagne nu har fået sat fokus på problematikken. Det glæder os, at boligejerne ser ud til at have taget kampagnen til sig.”

Lennie Clausen fortsætter: ”Heldigvis er det ofte små ting, der skal til for at afhjælpe et højt radonniveau i hjemmet. Tit handler det om lavpraktiske ting som at blive bedre til at lufte ud. Eller at lade være med at bruge kælderetagen til beboelse. Kun i nogle tilfælde er radonniveauet i boligen så stort et problem, at det kræver større og dyrere tiltag. Og selv om løsningen koster penge, tror jeg, mange vil være glade for, at de faktisk får målt deres radonniveau.”

Mål for radon inden vinteren er forbi
Vintersæsonen er det bedste tidspunkt at måle for radon, da målinger foretaget her er mest sikre. En måling bør helst vare i minimum to måneder, og derfor er det nu, man skal bestille sine målere, hvis man skal nå at få målt i år.

Hver femte boligejer kender ikke til radon
En rundspørge foretaget af Gallup i efteråret 2015 peger på, at det faktisk er hver femte boligejer, der ikke kender til radon. Og kun 5 pct. af de adspurgte boligejere har fået foretaget en radontest af deres hjem.

Ny radon-uddannelse til rådgivere
Sideløbende med oplysningskampagnen støtter Realdania et uddannelsesforløb udbudt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut. Uddannelsen skal øge rådgivernes viden om radon og de forskellige løsningsmuligheder. Ved at øge rådgivernes viden er uddannelsen med til at sikre den almindelige boligejer den bedst mulige hjælp og vejledning.

Fakta

Radonfrithjem.dk
Oplysningskampagnens hjemmeside hedder www.radonfrithjem.dk. Her kan man få viden om, hvad radon er, hvad man kan gøre ved det, og få hjælp til at få foretaget en måling. Kampagnen begyndte 9. november 2015 og løber frem til foråret 2018. Samtidig understøtter Realdania, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i samarbejde med Teknologisk Institut udbyder en uddannelse, så flere fagpersoner bliver opkvalificeret til at kunne rådgive om udbedringer i private hjem med for høje radonkoncentrationer.

Hvad er radon
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der findes overalt. Indenfor i vores huse kan den koncentreres og i værste fald være medvirkende årsag til lungekræft. Myndighederne vurderer, at hvert femte hus har over de 100 becquerel pr. kubikmeter (100 Bq/m3), som WHO og de danske myndigheder har anbefalet som referenceværdi. Radon kan være farligt, når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og bidrage til udvikling af lungekræft.

350.000 huse har for meget radon
Sundhedsstyrelsen anslår, at der i omkring 350.000 huse i Danmark er for høj koncentration af radon i forhold til, hvad WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler.

300 lungekræfttilfælde om året
Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 nye lungekræfttilfælde årligt kan relateres til radon. Tallet bygger på europæiske befolkningsundersøgelser, som WHO har valideret, og som Sundhedsstyrelsen har omregnet til danske forhold.

For rygere er det særlig vigtigt at måle
Risikoen ved radon er størst, hvis man ryger. Nærmere bestemt 25 gange større end hvis man aldrig har røget. Det betyder dog ikke, at man ikke kan udvikle lungekræft på baggrund af radon, hvis man ikke ryger.

Bygger videre på myndighedernes indsats
Radon er et område, som også de statslige myndigheder har fokus på. Bl.a. har der siden 1998 været krav i Bygningsreglementet om, at nyt byggeri skal radonsikres, ligesom der løbende kører statslige OBS-kampagner på tv samt oplyses på sitet radonguiden.dk. Realdanias kampagne læner sig op ad og bygger videre på myndighedernes radonindsats.

Indeklima er et særligt indsatsområde for Realdania
Radonkampagnen er led i Realdanias arbejde som filantropisk forening. Et af foreningens særlige indsatsområder i de kommende år er kampen for et godt indeklima.

Kampagnen er udarbejdet af Bolius – Boligejernes Videncenter
Kampagnen er udarbejdet af Realdanias non-profit datterselskab Bolius – Boligejernes Viden-center. Bolius står også for afvikling af kampagnen.