Find vej: Forside » Artikler » Det gamle tag kan blive som nyt med tagmaling!

Det gamle tag kan blive som nyt med tagmaling!

Lagt på maler24.dk den 08-04-2017 af malerMaster


Selv om taget ser slidt og falmet ud, er det langt fra sikkert, at det skal udskiftes. Mange tage kan nøjes med en tagmaling og vil bagefter fremstå som nye.Ifølge Tagmalerforeningen i Dansk Byggeri kan et godt tag holde i mange år – særligt, hvis det vedligeholdes. Med en tagrenovering vil tagets levetid nemlig forlænges, så udskiftningen af selve taget kan skydes i 10-15 år. Det kan derfor godt betale sig at undersøge, om dit tag reelt trænger til en udskiftning eller blot kan friskes op med en renovering.

Få et tagtjek
Det er altid en god idé at få tjekket tagets sundhedstilstand. Sol, frost og nedbør sætter sine spor, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at taget er nedslidt og skal udskiftes. Selv et 30-40 år gammelt tag, der ser slidt og
falmet ud, kan sagtens være i god stand. Du bør derfor altid få tjekket dit tag af en fagmand, hvis du overvejer at udskifte det.

Fordele ved tagrenovering
Hvis taget er i god stand, kan det ifølge Henrik Bau, Dansk Byggeri ofte svare sig at rense og male taget. Omkostningerne til en renovering er nemlig markant lavere end en udskiftning med nedtagning og bortskaffelse. Men slutresultatet er et sundere tag, der ser ud som nyt og kan holde endnu 10-15 år. Du skyder altså den dyre tagudskiftning i en årrække.

Afrensning og maling
En tagrenovering består af rensning og overfladebehandling af taget, som beskytter og nedsætter nedbrydningen af overfladen. Tagfladerne dybderenses for snavs, mos, alger og løse partikler. Særligt alger og mos holder på fugten og kan medføre frostsprængninger i tagpladerne om vinteren. Det er derfor vigtigt at få renset taget, så algerne ikke slår rødder i tagpladerne. Efter afrensningen skylles og efterbehandles taget, så bevoksning af mos og alger hindres. Herefter er taget klar til at blive malet.

Nogle tage er bedre egnede
Det er ikke alle tage, der er lige egnede til at blive renoverede. Men betontage og gamle eternittage (asbesttage) kan med fordel renses og males, fordi tagpladerne er hårdføre. Har du et eternittag, skal du dog være opmærksom på at renovere taget i tide, inden pladerne bliver for tynde. Er du for sent ude, er en udskiftning af taget nemlig uundgåelig, fortæller Henrik Bau.

Forsikringen dækker ikke
I det hele taget er det en god ide altid at tjekke og vedligeholde taget. For det første holder taget længere, og for det andet dækker forsikringen oftest kun tagskader, når taget er vedligeholdt. Det kan derfor være dyrt at springe over, hvor gærdet er lavest.

Lad en tagmaler stå for renoveringen
Det er vigtigt, at det er en fagmand, der forestår rensningen og malingen af taget, da det skal foregå med specialudstyr og gøres med forsigtighed og omhu, så tagets overflade ikke beskadiges. Er der tale om et eternittag, som indeholder asbest, skal vandet opsamles og filtreres, hvorefter den tilbageværende asbest deponeres. Her er det et lovkrav, at taget renses af en fagmand.

Vælg en fagmand omfattet af en garantiordning
Selv om omkostningerne ved en tagrenovering er minimale sammenlignet med en udskiftning af taget, så er det en god idé at sikre sig, at tagmalervirksomheden er omfattet af en garantiordning. En dårlig udført renovering kan nemlig betyde dyre følgeskader. Hvis du får et medlem af Dansk Byggeris Tagmalerforening til at forestå renoveringen, er du garanteret, at tagmalervirksomheden har den rette ekspertise og uddannelse. Samtidig er virksomheden dækket af BYG Garanti, så du er sikret i tilfælde af fejl og mangler ved tagrenoveringen.

Virksomhedsprofil:
Dansk Byggeri Tagmalerforening er en brancheforening for medlemmer af Dansk Byggeri, der udfører rensning og maling af tage.