Find vej: Forside » Artikler » Hvor går grænserne?

Hvor går grænserne?

Lagt på maler24.dk den 19-08-2016 af malerMaster


Hvad er kravene til et murerarbejde, og hvad skal fx en tømrer forvente at møde op til, når han overtager et byggeri Med Dansk Byggeris toleranceprojekt får du både konkrete svar og styr på kvalitet og produktivitetEntreprenører og håndværksvirksomheder peger ofte på, at nogle af de væsentlige årsager til kvalitetsproblemer i byggeriet skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene og de mange forskellige fag, der er involveret i et byggeprojekt.

Der findes talrige eksempler fra praksis på, at der i projektering og planlægning ikke er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at udfaldskrav for ét fag stemmer overens med indfaldskrav for de efterfølgende fag, samt at der er sammenhæng mellem kutyme og praksis i de forskellige led i leverancekæden.

- Der projekteres i stigende grad med brug af digitale værktøjer, og der arbejdes med forskellige leverancesystemer herunder også systemleverancer. Og sikkerheden for at der er sammenhæng mellem det, der projekteres og det, der rent faktisk skal leveres, overlades ofte til de udførende virksomheder, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

Hos Dansk Byggeri arbejder man målrettet for løbende at fastlægge tolerancer og måleregler på væsentlige faglige områder inden for byggeriet. På hjemmesiden www.tolerancer.dk kan bygherrer, rådgivere og entreprenører nemt og overskueligt få styr på, hvilke tolerancer, de i henhold til normer og standarder kan forvente skal indarbejdes i et projekt eller overholdes, når arbejdet udføres.

- Den ofte opdelte byggeproces med pres på tid giver en række udfordringer for projektering og udførelse og ikke mindst for den planlægning og koordinering, der er afgørende for kvaliteten af det færdige byggeri samt for den effektivitet, hvormed der kan bygges. Det spiller i sidste ende ind på byggeriets produktivitet, siger Michael H. Nielsen.

På www.tolerancer.dk kan man finde toleranceklasser med indfalds- og udfaldskravsamt måleregler for følgende fagområder:

Beton – in situ, elementer og montage
Elementer af letklinkerbeton
Murerfaget
Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader
Malerfaget