Find vej: Forside » Artikler » Byggeriet går i plus inden nytår

Byggeriet går i plus inden nytår

Lagt på maler24.dk den 02-06-2016 af malerMaster


Dansk Byggeri forventer, at Danmarks Statistiks konjunkturindikator for bygge og anlæg vil nå op i det positive felt inden årets udgang. Og mangel på specialiseret arbejdskraft vil allerede i år overgå den andel, der savner efterspørgselIfølge Danmarks Statistik tog den sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator for bygge og anlæg et lille skridt opad fra -5 i april til -4 i maj. Sidst konjunkturbarometeret var positivt var i 2007.

- Jeg ville helt klart sætte mine penge på, at bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer for første gang i ni år vil skifte fortegn og blive positiv inden året er omme, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Pilen peger nu opad. Branchens fremtidsforventninger har før været oppe at snuse til de positive værdier uden dog at nå helt op over stregen. Men det kommer snart til at ske, mener Bo Sandberg:

- I 2014 var den sæsonkorrigerede konjunkturindikator også oppe på -4, men det var dengang en ekstraordinær og midlertidig aktivitetsvirkning af stormskader fra Allan og Bodil, der gav fulde ordrebøger. Denne gang ser det ud som om, der er mere bund i branchens udbrud, idet der er en konjunkturmæssig fremgang over en bred front i bygge og anlæg. Det gælder især nybyggeriet af boliger og renoveringsaktiviteten.

Med den forbedrede konjunktursituation i byggeriet begynder mangel på kvalificeret arbejdskraft også at gøre sit indtog. Det betyder, at virksomhederne i øjeblikket vælger at holde på arbejdskraften, hvilket har været med til at løfte beskæftigelsen ekstra meget i 2015 og 2016.

- Ifølge Danmarks Statistik har der i de første fem måneder af 2016 været en stabil andel af virksomhederne svarende til 15-16 pct. af beskæftigelsen, som angiver mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning, men den underliggende trend peger opad, siger Bo Sandberg og tilføjer:

- Inden man går i flaskehalspanik og maler overophedningsspøgelser på væggen, er det nok meget godt at holde sig for øje, at der stadig er en større andel af branchen, 19 pct., der angiver manglende efterspørgsel som produktionsbegrænsning. Meget tyder dog på, at de to kurver vil krydse hinanden i løbet af 2016.