Find vej: Forside » Artikler » Flad stemning i byggeriet

Flad stemning i byggeriet

Lagt på maler24.dk den 28-11-2014 af malerMaster

Byggevirksomhederne er begyndt at hænge med næbbet. Konjunkturbarometer faldt en smule fra september til oktober, og der er lang vej op til det positive felt, hvor branchen ikke har været siden 2007. Formentlig slår udsigten til et opgavemæssigt tomrum efter nytår allerede igennem nu Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer faldt lidt overraskende fra -11 i september til -12 i oktober. Beskæftigelsesforventningerne er neutrale, men ordrebeholdningen trækker nedad.

- At byggeriet allerede nu begynder at hænge med næbbet – især de små og mellemstore håndværksvirksomheder – må ses i lyset udsigten til et opgavemæssigt tomrum i 2015, når bl.a. Bolig-Jobordningen ophører. Dette er formentlig indregnet i virksomhedernes forventningsdannelse, for her og nu er der ellers en nogenlunde tilfredsstillende bygge- og anlægsaktivitet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Helt som forventet er det især anlægsentreprenører og byggeentreprenører, der er mest optimistiske. De har udsigt til de store offentlige byggeprojekter som vej-, jernbane- og metroanlæg, der fortsat vil fylde godt i landskabet i 2015. Omvendt er faggrupper som malere, glarmestre, vvs´ere og murere mere pessimistiske. De har det til fælles, at renoveringsaktivitet fylder relativt meget i opgaveporteføljen, og det er et marked, som vil vige.

- Byggevirksomhederne er allerede nu ved at indstille sig på, at renoveringsaktiviteten over en bred kam står til at falde i 2015. For det første ophører BoligJobordningen. For det andet klinger reparation af storm- og skybrudsskader af. Og for det tredje også renovering af almene boliger toppet. Så alle de uhensigtsmæssige stop-and-go lamper er for længst begyndt at blinke, siger Bo Sandberg.

Danmarks Statistik spørger også til hvilke produktionsbegrænsninger, byggeriets virksomheder oplever. Og der er flere, nemlig virksomheder, der repræsenterer 23 % af beskæftigelsen, der angiver mangel på opgaver som produktionsbegrænsning, mens kun virksomheder, der repræsenterer 10 % af beskæftigelsen, oplever mangel på arbejdskraft som en begrænsning.

- Selvom der ikke er generelle flaskehalse i bygge- og anlægsbranchen – hvilket også lønudviklingen bekræfter – så retter opmærksomheden sig mod visse mangelsituationer for anlægsentreprenører. Her er det dog snarere ingeniører med særlige kompetencer, og i mindre grad arbejdere, der er mangel på, siger Bo Sandberg.

Samlet indebærer de nye konjunkturbarometre for erhvervslivets hovedbrancher et lille tilbageskridt for dansk økonomi.

- Når man sammenvejer et lille hop opad i servicesektoren med et lille fald i byggeriet og et stort fald i industrien, så bliver konklusionen for dansk økonomi samlet set negativ, siger Bo Sandberg.