Find vej: Forside » Artikler » Byggevirksomhederne er allerede begyndt at hænge med næbbet

Byggevirksomhederne er allerede begyndt at hænge med næbbet

Lagt på maler24.dk den 31-10-2014 af malerMaster

Byggeriets konjunkturbarometer faldt en smule fra september til oktober, og der er nu lang vej op til det positive felt, hvor branchen ikke har været siden 2007. Formentlig slår udsigten til et opgavemæssigt tomrum efter nytår allerede igennem nu Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer faldt lidt overraskende fra -11 i september til -12 i oktober. Beskæftigelsesforventningerne er neutrale, men ordrebeholdningen trækker nedad.

- Når byggeriets virksomheder allerede nu begynder at hænge med næbbet, så bekræfter det, at branchen – især de små og mellemstore håndværksvirksomheder – står foran et opgavemæssigt tomrum i 2015, når bl.a. BoligJob-ordningen ophører. Dette er formentlig allerede nu inkluderet i virksomhedernes forventningsdannelse, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Ikke overraskende er det især anlægsentreprenører og byggeentreprenører, der er mest optimistiske, eftersom netop disse faggrupper er overrepræsenteret på de store offentlige byggeprojekter som vej-, jernbane- og metroanlæg, der fortsat vil fylde godt i landskabet i 2015. Omvendt er faggrupper som malere, glarmestre, vvs’ere og murere mere pessimistiske. De har det til fælles, at renoveringsaktivitet fylder relativt meget i opgaveporteføljen.

- Byggevirksomhederne er allerede nu ved at indstille sig på, at renoveringsaktiviteten over en bred kam står til at falde i 2015. For det første ophører BoligJob-ordningen. For det andet klinger reparation af storm- og skybrudsskader af. Og for det tredje har også renovering af almene boliger toppet. Så alle de uhensigtsmæssige stop-and-go lamper er for længst begyndt at blinke, siger Bo Sandberg.

Samlet set et lille tilbageskridt
Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsninger byggeriets virksomheder oplever. Der er fortsat en væsentligt større andel af bygge- og anlægsbranchen (virksomheder, der repræsenterer 23 procent af beskæftigelsen), der angiver mangel på efterspørgsel som produktionsbegrænsning. Til sammenligning oplever 10 procent mangel på arbejdskraft.

- Vi kan ikke se generelle flaskehalse i bygge- og anlægsbranchen – hvilket også lønudviklingen bekræfter. Der kan være visse mangelsituationer for eksempelvis anlægsentreprenører. Her er det dog snarere ingeniører med særlige kompetencer - og i mindre grad arbejdere - der er mangel på, siger cheføkonomen.

Samlet indebærer de nye konjunkturbarometre for erhvervslivets hovedbrancher et lille tilbageskridt for dansk økonomi.

- Når man sammenvejer et lille hop opad i servicesektoren med et lille fald i byggeriet og et stort fald i industrien, så bliver konklusionen for dansk økonomi samlet set negativ, siger Bo Sandberg.